top of page
Ravintolisätiedotus_logo

Ravintolisä-

tiedotus

Terveystuotetukut_logo

Terveystuote-

tukut

Yhdistyksen historia

TERVEYSTUOTEALAN TAVOITTEET

Terveystuotealan tavoitteena on ohjata kuluttajia terveisiin elämäntapoihin ja ravintotottumuksiin, ehkäistä sairauksia sekä edistää parantumista tarjoamalla elimistön omia paranemismekanismeja tukevia tuotteita ja ravinnon täydennysvalmisteita. Terveys- ja luontaistuoteala painottaa ennaltaehkäisevän, omaehtoisen terveydenhoidon merkitystä

JÄRJESTÄYTYNEEN TERVEYSTUOTEALAN PUOLI VUOSISATAA SUOMESSA

Terveys- ja luontaistuotealan katsotaan kaupallisessa mielessä saaneen alkunsa helmikuun 17. päivänä vuonna 1956, kun Helsingin Kalevankatu 17:ään perustettiin ensimmäinen terveyskauppa.

Alan kehitys alkuvuosina oli maassamme hidasta.

Vuonna 1967 perustettiin Suomen Terveyskauppiaitten Liitto ry, joka toimii nykyisellään nimellä Suomen Terveystuotekauppiaiden liitto ry. 

 

Vuonna 1972 alalla luovuttiin terveyskauppa-nimestä, ja liikkeistä alettiin käyttää nimitystä luontaistuotekauppa.

Alan tukkukauppiaat perustivat vuonna 1972 oman liittonsa nimellä Luontaistuotteiden Tarkastusyhdistys. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi sen alkuaikoina professori Toivo Rautavaara. Vuonna 1983 liiton nimi muutettiin muotoon: Luontaistuotealan Tukkukauppiaiden Liitto ry. 1.12.2010 alkaen nimi oli muodossa: Luontaistuotteiden Tukkukaupan Liitto ry.

Alalla on kautta aikain harjoitettu itsetarkkailua: alalla on ollut 1990-luvulla mm. oma Luontaistuotealan Mainonnan Valvontakunta ja Tarkastusvaliokunta. Tällä hetkellä valvonta perustuu omavalvontaan. Vuonna 2005 valmistui oma ”TERVEYSTUOTTEIDEN MARKKINOINNIN OPAS - Luontaistuotealan näkemys vallitsevan lainsäädännön tulkinnasta”-julkaisu, joka ohjaa alan toimijoita asialliseen markkinointiin. 

Alan oma koulutustoiminta alkoi vuonna 1980. Tällä hetkellä Luontaistuotetietouden peruskurssin käyneitä on maassamme jo yli 2000 sekä jatkokurssin käyneitä useita satoja. Fytonomiksi, eli ravintolisä- ja rohdosasiantuntijaksi,  on valmistunut noin 200 alan erikoiskauppiasta.

Terveystuotetukut ry_logo_black.png

Ravintolisätiedotus

Terveystuotetukut ry

Tegelhagen 2 LT302780  ESPOO

Ylläpitäjä Terveystuotetukut ry

Tietosuojaseloste

Toimitusjohtaja
Ulla Cederberg

Puh./Tel + 358 (0)500 896 123

ulla.cederberg(at)terveystuotetukut.fi

Puheenjohtaja
Jarmo Hörkkö
Puh./Tel +358 (0) 400 822 317
almado(at)netti.fi

bottom of page