top of page

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Terveystuotetukut ry

Y-tunnus: 0116683-8

Osoite: Pitkänkalliontie 11 B24

Postinumero: 02170

Postitoimipaikka: ESPOO

Puhelinnumero: +358 (0)40 761 7642 

Sähköpostiosoite: marja.koivisto@terveystuotetukut.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Terveystuotetukut ry

Nimi:  Marja Koivisto

Osoite: Pitkänkalliontie 11 B24

Postinumero: 02170

Postitoimipaikka: ESPOO

Puhelinnumero: +358 (0)40 761 7642 

Sähköposti: marja.koivisto@terveystuotetukut.fi

 

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Terveystuotetukut ry

Nimi: Ulla Cederberg

Osoite: Pitkänkalliontie 11 B24

Postinumero: 02170

Postitoimipaikka: ESPOO

Puhelinnumero:  +358 (0)40 761 7642 

Sähköposti: marja.koivisto@terveystuotetukut.fi

 

4. Rekisterin nimi

Suomen terveystuotetukut ry:n uutiskirjeiden tilaajarekisteri ja Suomen terveystuotetukut ry:n ota yhteyttä -asiakaspalvelulomakerekisteri.

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella Suomen terveystuotetukut ry:n uutiskirjeiden lähettämiseksi, asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen tai asiakaspalvelulomakkeen asian edistämiseksi.

 

6. Rekisterin käsittelijä

Uutiskirjeiden lähettämisessä käytämme yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua. Henkilötietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu sillä perusteella, että MailChimp on liittynyt EU-komission hyväksymään Privacy Shield-järjestelyynLue lisää MailChimpin tietosuojakäytännöistä.

 

7. Rekisterin tietosisältö 

Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

 

8. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilö itse haluaa tilata uutiskirjeitä. Tiedot poistetaan, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa ottaa vastaan uutiskirjeitä, tai kun rekisterinpitäjä lopettaa uutiskirjeiden toimittamisen ja lähettämisen. Asiakaspalvelulomakkeen henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

9. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja: 

Uutiskirjeen tilaajan/Asiakaspalvelulomakkeen itse tilauksen/yhteydenoton yhteydessä luovuttamat tiedot. Tietoja kerätään myös kotisivutuottaja Wix:in –analytiikkatyökalun avulla (linkki Wixin tietosuojaselosteeseen).

 

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

11. Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

12. Rekisterin suojaus 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

bottom of page