top of page

Uusi tutkimus: KÄÄPÄ Biotechin Nordic Lion's mane -uutteen vaikutus kognitiiviseen suorituskykyyn ja onnellisuuteen

Tuoreen tutkimuksen mukaan KÄÄPÄ Biotechin tuottama Nordic Lion's mane™ -uute voi tarjota myönteisiä vaikutuksia kognitiiviseen suorituskykyyn ja subjektiivisiin onnellisuusarvoihin terveillä aikuisilla. Tutkimuksessa arvioitiin tämän luonnollisen uutteen vaikutuksia kognitiivisiin tehtäviin ja subjektiivisiin arvioihin kognitiivisesta havainnoinnista.


Siiliorakasuute kasvamassa puussa.

Siiliorakasuute, kuva KÄÄPÄ Biotech

Tutkimuksen tärkeimmät tulokset osoittivat, että karjalohjalaisen KÄÄPÄ Biotechin tuottama Nordic Lion's mane (siiliorakasuute) raaka-aine paransi merkittävästi kognitiivista suorituskykyä erilaisissa tehtävissä ja subjektiivisissa arvioinneissa. Lisäksi uute paransi subjektiivisia arvioita kognitiivisesta suorituskyvystä, kuten henkinen selkeys, mieliala, keskittyminen, huomio, tuottavuus, ahdistus/stressi ja onnellisuus.


Tutkimuksen tulokset ovat merkittäviä, sillä ne viittaavat siihen, että Nordic Lion's Mane -uutteella saattaa olla potentiaalia parantaa kognitiivista suorituskykyä. Tämä voi olla erityisen tärkeää ihmisille, jotka haluavat parantaa kognitiivista suorituskykyään esimerkiksi työtehtävissä tai opiskelussa.


Tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa Nordic Lion's Mane -uutteen mahdollisista vaikutuksista kognitiiviseen suorituskykyyn. Tulokset kannustavat jatkotutkimuksiin uutteen hyödyistä ja niiden mahdollisesta käytöstä kognitiivisen suorituskyvyn parantamisessa.


Tutkimus sai osittaista rahoitusta Applied Food Sciences Inc.:ltä ja se toteutettiin noudattaen vuoden 1975 Helsingin julistuksen ohjeita. Tutkimus hyväksyttiin Institutionaalisen tarkastuslautakunnan toimesta, ja kaikilta tutkimukseen osallistuneilta henkilöiltä saatiin kirjallinen suostumus. Tutkimuksen tuloksia tukevat tiedot ovat saatavilla pyynnöstä kirjoittajilta sponsorin (Applied Food Sciences Inc.) luvalla.
Lisätietoja

Otso Mursula kaupallinen johtaja, KÄÄPÄ Biotech 040 867 6641 otso@kaapabiotech.com


KÄÄPÄ Biotech on karjalohjalainen sienialan bioteknologinen yritys, joka kehittää sieniuutteita globaaleille ravintolisä-, nutraceuticals-, elintarvike- ja kosmetiikka-aloille.

144 katselukertaa

Comments


bottom of page