top of page

Terve elämä on realistinen tavoite – yhteistyöllä turvataan ikääntyvän väestön hyvinvointi

Terveystuotetukut pitää hyvänä, että hallitusohjelman linjaukset osoittavat ennaltaehkäisevän terveydenhuollon olevan keskeinen osa Suomen terveyspolitiikkaa.Väestön ikääntyessä, sairauksien lisääntyessä ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kuormituksen kasvaessa sekä ravitsemusratkaisujen kokonaisvaltaisuuden ymmärrys että yhteistyö eri alojen kesken ovat avainasemassa. Hallitusohjelman mukaisesti hallitus pyrkii kannustamaan hyvinvointialueita panostamaan asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden kannalta keskeisiin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.


”Terveenä vanheneminen on realistinen tavoite, mutta se vaatii kaikkien sidosryhmien yhteistyötä ja sitoutumista. Tarvitaan yhtenäistä toimintaa, valmiuksia ja halukkuutta kansanterveyden ravitsemusratkaisujen luomiseen”, kommentoi Terveystuotetukkujen toimitusjohtaja Marja Koivisto.


Ravitsemuksella ja ravinnon laadulla on ratkaiseva vaikutus terveyteen ja terveeseen ikääntymiseen.

Terveydelle välttämättömien mikroravinteiden riittävä saanti on elintärkeää ja osa väestöstä ei saa riittävästi näitä ravintoaineita ravinnostaan. Tämä johtaa kuiluun suositusten mukaisen ja ihanteellisen mikroravinteiden saannin välillä. Ravintolisät ovat turvallinen ja tehokas keino täydentää tätä ravitsemuksellista puutetta.


”Ennakoiva terveydenhuolto on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Suomessa elinajanodote on noussut vuosikymmeniä ja jo muutama vuosi sitten miesten elinajanodote oli 79 vuotta ja naisten vastaavasti 85 vuotta. Ravitsemus ja ravinnon laatu ovat tärkeitä vaikuttavia tekijöitä terveydelle ja terveenä ikääntymiselle”, sanoo Terveystuotetukkujen puheenjohtaja Jarmo Hörkkö.


Terveystuotetukut pitää hyvänä hallituksen pyrkimystä kannustaa hyvinvointialueita sijoittamaan resursseja asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden kannalta keskeisiin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Terveystuotetukut korostavat, että yhteinen tavoite on siirtää painopistettä kalliista korjaavasta hoidosta kohti varhaisempaa puuttumista ja ennaltaehkäisyä.


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Hozzászólások


bottom of page