top of page

Pharma Nord – seleenistä alkanut menestystarina

Pharma Nord perustettiin täydentämään ruokavalion mahdolliset vajavuudet korkean biologisen hyötyosuuden ja vahvan tutkimusnäytön omaavilla ravintolisillä. Nyt 40-vuotinen yritys on kehittynyt yhdeksi Euroopan suurimmaksi ravintolisien ja rohdosvalmisteiden valmistajaksi. Yritys kehittää, valmistaa ja markkinoi tieteeseen pohjautuvia ravintolisiä, rohdosvalmisteita sekä lääkkeitä, joiden perustana on hyvä biologinen hyötyosuus sekä tutkittu tieto.


Yrityksen tarina alkaa 70-luvulta, jolloin seleeni alkoi puhuttamaan kansakuntia. Seleeni on ihmiselle välttämätön hivenaine, jota saadaan lähinnä kasvisten proteiineista. Hivenainetutkijoiden havainto seleenipuutoksen kytkeytymisestä peltojen epätasaiseen seleenipitoisuuteen johti Tanskassa liikeideaan. Vuonna 1981 tanskalaiset ekonomi Elli Wallin ja kemisti Sven Moesgaard jalostivat brittiläisestä seleenistä hivenainetuotteen ja perustivat Pharma Nordin. Suomessa Pharma Nord aloitti 1991.


Nyt Pharma Nordin tuotteita on saatavana Euroopassa, Lähi-Idässä sekä Aasian markkinoilla ja Yhdysvalloissa. Yrityksellä on 25 tytäryhtiötä sekä 20 yhtiökumppania. Noin 85 % yrityksen tuotteista on rekisteröity lääkkeiksi yhdessä tai useammassa maassa ja tästä syystä kaikkien tuotteiden valmistuksessa noudatetaan farmaseuttisia laatuvaatimuksia.


Alan kehittyminen vaatii roolimuutosta viranomaisilta

Tutkimuksiin perustuva tieto on Pharma Nordin perusta. Tuotekehityksen kulmakivenä toimii yli 9 000 tutkimuksen tutkimustietokanta, jota ei kuitenkaan nykysäädöksillä saada kuluttajien tietoon. Alan sääntelyn ja viranomaissäännösten kiristyminen 2000-luvulla on tuonut alan tilanteeseen, jossa Ravitsemus- ja terveysväiteasetus on tullut kieltäneeksi myös vastuullisesti toimivien ravintolisien valmistajien hyödyllisyyttä ja vaikutusta koskevien tutkimustulosten kertomisen.


”Jo sananvapauden nojalla tieteellisistä tutkimuksista tulee saada kertoa julkisesti myös yrityksen taholta. Tietohan on joka tapauksessa julkista ainakin yliopistojen tietokannoissa. Alan kehityksen kannalta viranomaisten soisikin muuttavan rooliaan rajojen asettamisen sijaan yrityksiä kannustavaksi ja ohjaavaksi”, toteaa Pharma Nordin Suomen johtaja Katja Saarikoski.


Saarikoski nostaa myös esille säädöstä määrittävän EU-asetuksen, joka ei kuitenkaan alkuperäisen tarkoituksensa mukaan toimi kilpailua ja tavaroiden liikkuvuutta helpottavana.


”EU:n eri jäsenvaltioissa viranomaisten tulkinnat poikkeavat merkittävästi toisistaan. Paikallisviranomaisten tulkintoihin sisämarkkinoiden linjauksista tulisikin olla yhdenvertaisuusperiaate, jotta ainakin maakohtaiset ylilyönnit tulisivat mahdottomiksi.”


Terveystuotteista liikkuu myös epätieteellistä tietoa, jonka vuoksi tutkitun tiedon esittäminen on entistä oleellisempaa, alaa tulee rakentaa tieteeseen pohjaten – ei väärään tietoon tai mutu-tuntumaan peilaten. Saarikoski korostaa terveydenhuollon henkilöstön ja alan välisen kuilun kaventamisen merkitystä.


”Terveydenhuollon koulutusten pitää sisältää asianmukaista perustietoa ravitsemuksesta, kuten useissa EU-maissa, ja vähintäänkin perustiedot ravintolisien ja rohdosvalmisteiden merkityksestä. Nythän terveydenhuollon koulutuksessa tilanne Suomessa ei aina vastaa tätä, eli koulutuksesta riippuen tutkittua ja/tai pitkän perinnetiedon mukaista tietoa ei opeteta joko lainkaan, tai oppimateriaalit voivat pahimmillaan sisältää jopa virheellistä tietoa.”


Pharma Nord on Terveystuotetukut ry:n jäsenyritys. Artikkeli on osa Terveystuotetukut #tuotammeterveyttä-jäsenesittelysarjaa.
90 katselukertaa

Σχόλια


bottom of page