top of page

Nordic Genex tähtää kohti maailmaa, jossa sairauksia ennaltaehkäistään ja terveyttä ylläpidetään

Geeniperimä on keskeinen tekijä kohti terveellisempää elämää. Perimän merkitys terveyteen vaikuttavista tekijöistä on 30 prosenttia, elintapojen 40 prosenttia ja ympäristön 20 prosenttia. Koska jokaisella meistä on uniikki geeniperimä, voidaan sen tunnistamisella päästä kohti terveellisempiä elintapoja. Nordic Genex Oy on suomalainen terveysteknologiayritys, joka tähtää kokonaisvaltaisen testauksen, tieteen ja neuvonnan avulla auttamaan ihmisiä tekemään päätöksiä siitä, minkälaisilla yksilöllisillä elämäntavoilla ja ravinnolla voi parhaiten tukea hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä sairauksia.


Nordic Genex on vuonna 2017 perustettu yritys, joka on erikoistunut genomi- ja suolistoterveystiedon sekä kliinisten laboratoriotulosten analytiikkaan. Pääomistajat ovat toimitusjohtaja Annika Kalvia ja hallituksen puheenjohtaja Aki Karihtala sekä 4 pienosakasta.


”Suosituimpia tuotteitamme ovat geenitestit, jolla hyvinkin laajasti pystytään kartoittamaan asiakkaan geneettisiä vahvuuksia ja heikkouksia. Laajoja geenitestejä voidaan täydentää lisäosilla, joiden avulla voidaan pureutua vielä tarkemmin erinäisiin terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueisiin. Geenitestauksen rinnalle olemme kehittäneet verikoeanalyysityökalun, joka analysoi asiakkaan nykytilannetta samojen biologisten osa-alueiden suhteen kuin mitä tutkimme geenitesteissä”, kertoo Karihtala. Yritys tarjoaa myös suolistoterveystestejä, joilla kartoitetaan suoliston mikrobiomin tilaa.


Tutkimustulosten kanssa ei tarvitse jäädä yksin pohtimaan. Nordic Genexiltä saa geenitestien tulkintaa ja neuvontaa sekä omana toimintana että kattavan yhteistyöverkoston kautta. Tuloksia tulkitaan suhteessa elämäntapoihin, ravintoon sekä mahdollisiin terveydellisiin haasteisiin.


”Kaupallisen testaustoiminnan lisäksi tarjoamme koulutusohjelmia terveysalan ammattilaisille. Perustimme hiljattain NextGen Health Academyn, jossa koulutamme lääkäreitä, ravintoterapeutteja ja muita terveydenhoidon alan ammattilaisia tulkitsemaan ja yhdistämään erilaista terveysdataa paremman ja yksilöllisemmän asiakaspalvelun kehittämiseksi. Ihmiset tarvitsevat selkokielistä tulkintaa terveysdatan analysoinnin osalta ja tietoa, miten käytännössä päästään tekemään terveyttä tukevia muutoksia elämäntapojen ja ravitsemuksen suhteen”, Karihtala lisää.


Yrityksen palveluja ja tuotteita käyttävät niin terveydenhuollon ammattilaiset kuin yksityiset asiakkaat Suomessa ja Ranskassa.


Kohti uutta maailmaa, jossa sairauksia ennaltaehkäistään ja terveyttä ylläpidetään monipuoliseen kerättyyn terveysdataan perustuvien analyysien ja neuvonnan avulla


Nordic Genex menee kohti maailmaa, jossa ihmiset ovat oppineet ymmärtämään yksilöllisen ravitsemuksen ja elämäntapojen merkityksen. Tämän myötä onnistutaan sairauksien ennaltaehkäisemisessä sekä terveyden ylläpidossa. Tähän on kuitenkin vielä matkaa.


”Kuluttajan houkutteleminen investoimaan ennaltaehkäisevässä mielessä omaan terveyteensä on vielä haasteellista, koska valitettavasti suurin osa ihmisistä tarttuu toimenpiteisiin vasta siinä vaiheessa, kun jokin oire tai sairaus ilmenee. Tästä johtuen suurin osa nykyisistä asiakkaistamme onkin niitä, joilla on jo jokin terveydellinen haaste ja motivaatio tehdä elämäntapamuutoksia ja he kaipaavat nimenomaan elämäntapamuutoksen tueksi opastusta ja neuvontaa”, kommentoi Karihtala.


Hyvinvoinnin, jaksamisen ja terveyden merkitys korostuu kuitenkin koko ajan ja Karihtala kytkee tämän yksilöllisyyden kautta mahdollisuudeksi


”Suomen terveystuotealalla on myös tärkeä rooli ihmisten hyvinvoinnissa. Tulevaisuudessa näemme tärkeäksi, että yhä enemmän keskitytään yksilöllisyyteen, eli mitä terveystuotteita tarjotaan kenellekin ja mihin tarpeeseen. Kaikki ei sovi kaikille”, Karihtala toteaa.


Nordic Genex on Terveystuotetukut ry:n jäsenyritys. Artikkeli on osa Terveystuotetukut #tuotammeterveyttä-jäsenesittelysarjaa.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page