top of page

Fyysistä aktiivisuustasoa on mahdollista lisätä

Moni ei tiedä, että D-vitamiini edistää normaalia lihasten toimintaa. Vastikään julkaistiin hieman epätyypillinen, vaikkakin kiinnostava tutkimus. Siinä huomattiin, että samalla kun veren D-vitamiinipitoisuudet nousivat, niin myös fyysinen aktiivisuustaso nousi tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä.


Kun pimeä vuodenaika lähestyy, D-vitamiinia ei muodostu enää iholla auringon avulla kuten tapahtuu kesällä, jolla voi olla vaikutusta ihmisten aktiivisuustasoihin. Niinpä ryhmä yhdysvaltalaisia tutkijoita Wisconsinin Sand Ridge Secure Treatment Center:stä halusi selvittää, voisikohan auringonpaistetta ns. ”tuoda soluihin” antamalla D-vitamiinia vapaaehtoisista miehistä koostuvalle ryhmälle.


Hyvin imeytyvää D-vitamiinia

Tutkimuksessa haluttiin selvittää D-vitamiinin vaikutusta koehenkilöiden aktiivisuustasoon. Tutkimukseen osallistui 67 vapaaehtoista miestä ja he olivat 31-81 vuotiaita. Heille annettiin sattumanvaraisesti joko D-vitamiinikapseli, jossa D3-vitamiini on kylmäpuristetussa oliiviöljyssä tai samanlainen kapseli, jossa oli vain oliiviöljyä.


Tutkimus kesti 5 kuukautta, tammikuun alusta toukokuun loppuun. Ennen tutkimusta ja sen jälkeen otetut verinäytteet osoittivat, että tutkimuksessa annettu D-vitamiini imeytyi elimistöön erittäin hyvin. D-vitamiinipitoisuudet veressä nousivat merkittävästi D-vitamiinia ottaneilla vapaaehtoisilla, kun taas pelkän oliiviöljyryhmän vapaaehtoisilla se laski merkittävästi.


Mitä enemmän D-vitamiinia, sitä enemmän fyysistä aktiivisuutta

Lisäksi näiden kahden ryhmän välillä ilmeni selvä ero liikkumisessa. D-vitamiinia saaneet miehet olivat fyysisesti paljon aktiivisempia kuin ne miehet, jotka saivat oliiviöljyä D-vitamiinivalmisteen sijaan. Huomattiin myös, että he joiden D-vitamiinitasonsa olivat kaikkein korkeimmat, olivat myös aktiivisimpia.


Tutkijat mainitsivat, että useat tekijät voivat vaikuttaa veren D-vitamiinitasoon. Esimerkiksi ylipainoisilla ihmisillä on usein vähemmän ravinteita veressä. Muun muassa D-vitamiinilla on taipumus kiinnittyä rasvakudokseen eikä se tule tällöin kehon käyttöön. Ei siis ollut yllätys, että tutkimukseen osallistuneiden, D-vitamiinia saaneiden miesten ryhmässä painoindeksit (BMI) laskivat, he urheilivat intensiivisemmin ja laihtuivat.


D-vitamiinin vaikutus lihasterveyteen on monelle yllätys

Vastikään tieteellisessä Nutrients-aikakauslehdessä julkaistussa tutkimuksessa liikunta mainittiin yhdeksi tavaksi lisätä sekä fyysistä kestävyyttä että henkistä terveyttä. Tutkijat eivät valitettavasti maininneet sitä, että D-vitamiini auttaa ylläpitämään normaalia lihasten toimintaa. Voidaan kuitenkin havaita, että kohonnut D-vitamiinitaso vaikutti myönteisesti D-vitamiinia nauttineiden koehenkilöiden lihasterveyteen.


Lähde: Pharma Nordin uutiskirje 10/202120 katselukertaa

Comments


bottom of page