top of page

50 000 verinäytettä osoittamassa Q10:n ja seleenin tehon

Huolellisesti suunniteltujen ja hyvin toteutettujen tutkimusten tulokset toimivat luotettavana näyttönä ravintoaineiden imeytymisestä ja vaikutuksista elimistössä. Ruotsalainen KiSel-10-tutkimus on hyvä esimerkki huolellisesti toteutetusta laajasta tutkimuksesta.
Ravintolisien valmistajat yrittävät usein kaikkensa vakuuttaakseen kuluttajat siitä, että heidän tuotteensa ovat markkinoiden parhaimpia. Kuluttajan on kuitenkin vaikea tietää, mikä tuote runsaasta valikoimasta on todella maineensa veroinen. Kahden Pharma Nordin laajimmin myydyn tuotteen, SelenoPrecisen ja Bio-Qinon Q10:n, maineelle löytyy pitävää näyttöä. Kyseisillä valmisteilla on toteutettu jo yli 150 kliinistä tutkimusta, jotka osoittavat tuotteiden todella imeytyvän elimistön hyödynnettäväksi ja toimivan odotetusti.


Parantunut elämänlaatu seleenillä ja Q10:llä

Kaikkein kiinnostavin ja tärkein näistä 150 tutkimuksesta on ruotsalaisten tutkijoiden toteuttama KiSel-10, joka julkaistiin vuonna 2013 arvostetussa International Journal of Cardiologyssä. Tutkimusta oli toteuttamassa tutkijoita mm. Linköpingin yliopistollisesta sairaalasta ja Karoliinisesta instituutista. Tutkimukseen otti osaa yhteensä 443 tervettä senioria, ja se osoitti seleeni- ja Q10-vamisteiden nelivuotisen päivittäisen käytön parantaneen osallistujien elämänlaatua monin eri mittarein mitattuna.


50 000 näytettä ei valehtele

KiSel-10-tutkimuksen aikana osallistujilta kerättiin verinäytteitä säännöllisin väliajoin. Tuotteiden vaikutusta kartoitettiin lisäksi myös muilla tutkimusmenetelmillä, mm. ultraäänikuvauksella. Verinäytteitä kertyi kaikkiaan yli 50 000 kappaletta ja ne kiistatta osoittavat, että tutkimukseen valitut seleeni- ja Q10-ravintolisät imeytyvät hyvin. Imeytyminen on tuotteiden vaikutuksen ja tehon kannalta erittäin tärkeää, sillä imeytymättömät aineet eivät siirry verenkiertoon.


Teho näkyy tutkimusarvoissa

Verinäytteistä muodostunut tutkimusaineisto on osoittautunut todelliseksi aarrearkuksi, josta löytyy mittaamattoman paljon hyödyllistä informaatiota. Verinäytteiden tutkimista on jatkettu vielä varsinaisen KiSel-10-tutkimuksen päättymisen ja julkaisun jälkeen, sillä näytteiden arvoista on mahdollista yksityiskohtaisesti havainnoida seleenin ja koentsyymi Q10:n vaikutuksia elimistössä. Ihmisten verestä on mahdollista tutkia lukemattomia erilaisia asioita veriarvojen eli niin kutsuttujen biologisten markkereiden avulla. Näistä markkereista saadaan hyödyllistä tietoa ihmisen terveydestä ja ne toimivat eräänlaisena sormenjälkenä, jota voidaan hyödyntää erilaisten terveydentilojen tunnistamisessa. Jos elimistössä on jokin vialla, se on nähtävissä tietyistä veriarvoista. Ruotsalaiset tutkijat ovat jatkaneet kerättyjen verinäytteiden analysointia nähdäkseen, kuinka tietyt veriarvot reagoivat pitkäaikaiseen ja säännölliseen seleeni- ja Q10-valmisteiden käyttöön. Tämä valtava työ on tuottanut jo 19 julkaistua lisätutkimusta.


Näyttöä tuotteiden imeytyvyydestä

Se, mikä tekee KiSel-10:stä ja sen jatkotutkimuksista niin merkittävän tutkimuskokonaisuuden, on niiden yksityiskohtaisuus. Tutkimuksissa ei ainoastaan dokumentoida tuotteiden imeytyvyyttä ja tehoa, vaan ne esittävät näytteistä saatavan tiedon avulla hyvin yksityiskohtaisen kuvan siitä, mitä valmisteet saavat aikaan ihmiskehossa. Imeytyvyydestä ja tehosta käytetään usein yhteisnimitystä biologinen hyötyosuus. Ruotsalaistutkijoiden kattava työ on tuottanut luotettavaa näyttöä siitä, että sekä SelenoPrecisella että Bio-Qinon Q10:llä on erittäin korkea biologinen hyötyosuus. Lähde: Pharma Nordin uutiskirje 27.5.2021

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page